Het Departement Architectuur van de KU Leuven is verantwoordelijk voor onderzoek rond architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening dat verricht wordt in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven) en in de Faculteit Architectuur (campussen Sint-Lucas Brussel en Gent). Het departement ging van start in oktober 2013, op basis van de samensmelting van het vroegere Departement ASRO (Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) en de onderzoeksgroepen binnen Sint-Lucas (LUCA School of Arts). Het departement heeft de ambitie een internationale voortrekkersrol te vervullen in onderzoek dat betrekking heeft op de gebouwde omgeving. Daarbij beschouwen we de gebouwde omgeving als een artefact dat enerzijds ontworpen is (vandaar het belang van creativiteit en esthetiek) en dat anderzijds ook mee bepaald wordt door historische, culturele, sociale, politieke, fysieke, economische en technologische factoren. Het departement is uniek in zijn rijke palet aan benaderingen, gaande van kunst tot techniek.