Het departement Architectuur van de KU Leuven groepeert onderzoekers uit de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven, gelokaliseerd op campussen in Leuven, Brussel en Gent. Met meer dan 20 voltijdse professoren, 30 gastdocenten, 25 postdocs en 100 andere onderzoekers is dit departement in Vlaanderen het grootste onderzoeksdepartement in het domein van de architectuur. Het departement staat bovendien op het kruispunt van verschillende onderzoeksmethodologieën en tradities. Het heeft zowel wortels in een polytechnische als een artistieke traditie, verrijkt met een sociaal-wetenschappelijke dimensie.

In Vlaanderen willen we het belangrijkste referentiepunt zijn van beleidsgericht, toegepast en ontwerpend onderzoek. Het beleid in stedenbouw en ruimtelijke ordening, alsmede de bevordering van de architectuurcultuur in Vlaanderen, zullen in sterke mate geïnspireerd en gestimuleerd worden door het onderzoekswerk aan dit departement. Er voor zorgen dat duurzaamheid, sociale innovatie en ruimtelijke kwaliteit de beleidsagenda op korte en (middel)lange termijn kleuren, blijft een expliciet doel. Daarnaast wordt vanuit het departement ook de onderzoeksbasis voor de praktijk van interieurarchitectuur, architectuur, monumentenzorg en stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen continu verstevigd. Dit gebeurt door intense samenwerkingen uit te bouwen met diverse actoren: van overheidsinstellingen over sociale organisaties tot praktijkbureaus.

Internationaal speelt het departement blijvend een competitieve rol op een reeks speerpuntdomeinen: architectuurtheorie en –geschiedenis, monumentenzorg, stedenbouw en ruimtelijke planning (inclusief human settlements), ontwerpend onderzoek en duurzaam bouwen. Op elk van deze terreinen heeft het departement de ambitie om op Europees vlak een leidinggevende rol te spelen door Europese projecten aan te sturen, internationale organisaties te ondersteunen en uitwisseling van onderzoekers te bevorderen. Voor architectuurgeschiedenis en –theorie, net als voor monumentenzorg, stedenbouw en ruimtelijke planning, gaat het daarbij om de verdere uitbouw van een reeds verworven positie. Ontwerpend onderzoek is een relatief nieuw onderzoeksveld waar het departement een vooraanstaande rol speelt in recente Europese ontwikkelingen. Op het vlak van duurzaam bouwen zijn vooral interdisciplinaire samenwerkingen met zowel technische disciplines als sociale wetenschappen van belang.