Department of Architecture

Architectuur en Bouwtechniek

Architectuur en Bouwtechniek: De Afdeling Architectuur en Bouwtechniek streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen vanuit het standpunt van een ingenieur. De focus ligt op de technische aspecten van architectuur. Structuur, materialen, technieken en comfort worden op multidisciplinaire wijze benaderd met als doel de kwaliteiten, de kosten en de duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving te kwantificeren, te beoordelen en te verbeteren. Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door een combinatie van fundamenteel, toegepast en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij wordt steeds aandacht besteed aan de link tussen het academisch onderzoek, het onderwijs en de bouwpraktijk.
Prof. Mattias Schevenels (Faculty of Engineering Science), Prof. Frank De Troyer (Faculty of Engineering Science) , Prof. Karen Allacker (Faculty of Engineering Science), Prof. Bob De Lathouwer (Faculty of Engineering Science), Prof. Hans De Petter (Faculty of Engineering Science), Prof. Philipp Geyer (Faculty of Engineering Science)

Architectuur, Comfort en Energie (ACE): De groep onderzoekt hoe men in gebouwen huidig genormaliseerd comfort en verbeterde energieprestaties kan behalen door gebruik van nieuwe en bestaande duurzame bouwtechnieken en hoe deze op een integrale en pragmatische manier kunnen geïmplementeerd worden in architectuur. Sinds 1994 is de groep actief als onderzoekspartner bij meerdere gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals comfort en energie in gebouwen, koudebruggen, energieverbruik in kantoren, actieve gebouwen, na-isolatie van spouwmuren, visueel comfort,…
Dr. Marcelo Blasco (Faculty of Architecture)

BRIdging Architectural DesiGn and Engineering Sciences (BRIDGES): De onderzoeksgroep heeft zijn wortels zowel in het architecturaal ontwerpen als in de ingenieurswetenschappen. Binnen de architectuurdiscipline onderzoekt zij ontwerpproblematieken met een bouwtechnisch karakter die deels binnen het paradigma van de ingenieurswetenschappen onderzocht dienen te worden. Resultaten van het onderzoek binnen de ingenieurswetenschappen worden overgebracht en verder ontwikkeld binnen het paradigma van het architecturaal ontwerpen om gebruikt te worden in de architectuurpraktijk en de architectuuropleiding.
Dr. Laurens Luyten (Faculty of Architecture), Prof. Monika Rychtarikova (Faculty of Architecture)

Wiskunst / Math Art: 'Die wiskonste' was het Nederlandse taaleigen woord dat Simon Stevin aan de mathematica gaf: de kunst van wat 'wis' en zeker is. De wiskunde is immers niet alleen de verzamelnaam voor een aantal rekentechnieken ten dienste van natuurkundigen, ingenieurs, architecten, economisten, kortom, iedereen die aan wetenschap doet, en voor abstracte redeneringen in de fundamentele wiskunde, maar ook een kunstvorm op zich, net zoals er kunst bestaat geïnspireerd door de biologie of door de natuurkunde. Bij de Grieken en in de Renaissance was dit vanzelfsprekend, maar vandaag blijkt het onderzoek op dit gebied een eigen groep nodig te hebben.
Dr. Dirk Huylebrouck (Faculty of Architecture)