Men kan doctoreren zowel aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen, Architectuur) als aan de Faculteit Architectuur (Doctoraat in de Architectuur). De keuze voor één van beide mogelijkheden is afhankelijk van wie de promotor van het doctoraat is: professoren in Leuven behoren tot de Faculteit Ingenieurswetenschappen, professoren in Brussel en Gent behoren tot de Faculteit Architectuur. Er kunnen inhoudelijk verschillen zijn tussen beide soorten doctoraten, maar ze vallen beide onder de Arenberg Doctoral School, de doctoraatsschool van de Groep Wetenschap en Technologie. Zie www.set.kuleuven.be/phd.