Mira Sanders onderzoekt het potentieel van het onderweg zijn om culturele, historische en sensorische limieten aan te raken en in beeld te brengen. Voor Along the Sides Along bewandelt en hertekent Mira Sanders de grenzen van haar eigen oeuvre. Ze zet daarbij het inventariseren, het catalogeren en het verkennen in als instrumentarium. Doorheen een veelheid aan schetsen (video’s, tekeningen, teksten, maquettes) ontplooit zich een verhaal van personages en plaatsen dat vaagweg refereert aan tochten die de kunstenaar al dan niet zelf ondernam.

De publieke presentatie van het doctoraat in de kunsten Fragment van le journal d’un usager de l’espace: over de (on)mogelijkheid om een beeld te vormen van limieten van Mira Sanders vindt plaats in Netwerk, op 10 maart 2017 om 14:30. Inschrijven kan hier.

De tentoonstelling Along the Sides Along (ZA 28.01 — ZO 12.03 2017) en het praktijkgericht doctoraatsonderzoek kwamen tot stand in samenwerking met de onderzoeksgroep Photography Expanded LUCA | School of Arts, Bijzondere Faculteit Kunsten en de Faculteit Architectuur KU Leuven.