DMOA, het bureau van oud-studenten Benjamin Denef en Matthias Mattelaer, won met het ontwerp van de Maggie shelter de Henry Van de Velde award in de categorie ‘life quality’. 

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht. Het vluchtelingenprobleem wordt vaak als tijdelijk beschouwd maar cijfers van de Verenigde Naties tonen aan dat deze mensen gemiddeld bijna 12 jaar in vluchtelingenkampen of informele nederzettingen verblijven. Slechts 1 op 3 kinderen hebben toegang tot onderwijs en vaak is dit de enige uitweg in deze uitzichtloze situaties. Alle organisaties erkennen de nood aan goed geïsoleerde, multifunctionele, veilige en duurzame gebouwen voor scholen, opleidingscentra, medische centra, civiele bescherming en temperatuur-gecontroleerde opslag.  Samen met experten van diverse leidende organisaties bracht DNOA alle tekortkomingen en uitdagingen in kaart en formuleerde in totaal 30 verschillende criteria.

Lees verder